Megkezdődött a Szent István könyvhét – az Ecclesia Szövetkezet részvételével

Erdő Péter bíboros, prímás nyitotta meg a XXV. Szent István Könyvhetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Szent II. János Pál pápa dísztermében május 22-én. A megnyitón Pierre Riché történészt és Szuromi Szabolcs Anzelm kánonjogászt Stephanus-díjjal tüntették ki.

A megjelenteket Farkas Olivér, a Szent István Társulat (SZIT) igazgatója köszöntötte, majd Sarbak Gábor elnök mutatott be néhányat a könyvhét újdonságai közül. Kiemelte közülük Pierre Riché Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton – 6–8. század és Szuromi Szabolcs Anzelm Az egyházi intézményrendszer története című kötetét. Idén ugyanis e két szerzőnek adta át Erdő Péter bíboros, a SZIT fővédnöke és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke a Stephanus-díjakat.

Pierre Riché gazdag életművét Hervé Ferrage együttműködési és kulturális tanácsos, a Budapesti Francia Intézet igazgatója méltatta. Kiemelte, hogy Riché mindig árnyalt és elmélyült módon igyekezett bemutatni az élettel teli – vagyis egyáltalán nem „sötét” – középkor történelmét. A Rennes-i Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán tanított 1960 és 1967 között. A Paris X-Nanterre Egyetem professzora volt 1967-től 1989-ig, 1989 óta ugyanezen intézmény professor emeritusa. Ugyanitt az ókori és kora középkori kutatóközpont igazgatója. Jelenleg is elnöke a Franciaországi Történelmi Társaságnak. A The Medieval Academy of America levelező tagja. Az Eure-et-Loir-i Régészeti Társaság, valamint a Vieux Marly Társaság tiszteletbeli elnöke. Számos önálló kötet szerzője és szerkesztője, főként franciául publikál. Főbb műveit, cikkeit és tanulmányait a világ számos nyelvére lefordították. A tudóst irodalmi kategóriában díjazták, az elismerést nevében Török József, a PPKE Hittudományi Karának (HTK) professzora, az Ecclesia Szövetkezet igazgatóságának tagja vette át.

Bruno Esposito, az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem tanára Szuromi Szabolcs Anzelmnek, a PPKE rektorának munkásságát ismertette. Mint elmondta, a Stephanus-díj kitüntettje hívő emberként, szerzetespapként és tanárként a legmagasabb színvonalon kutatja és adja tovább másoknak az Egyház kánonjogi hagyományát. 2000-től tanít a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében (KJPI).  A PPKE HTK Kánonjogi Tanszékét 2009-óta vezeti. 2007 és 2011 között a PPKE rektorhelyettese, 2011. szeptember 1-jétől pedig rektora. 2013-ban a PPKE-n belül az ő kezdeményezésére jött létre a Nemzetközi Kánonjogtörténeti Kutatóközpont. Az egyetemi beosztásaihoz kötődően számos tudományos és felsőoktatási társaság tagja, vezetője. Főbb kutatási területe a középkori kánonjogi intézmény- és forrástörténet. Nemzetközileg legjelentősebb új eredményei a 6–13. századi európai kánonjogi kódexkultúra szövegtanúinak feltárása, leírása és rekonstrukciója területén jelentek meg. A tudóst teológiai kategóriában jutalmazták.

Erdő Péter bíboros a könyvhetet megnyitva rámutatott, hogy a könyv nagyon összetett és kifinomult kulturális közeget teremt, e rendezvény pedig alkalmat ad az emberek egymás közötti párbeszédére is. „Kívánom minden olvasónak, hogy a lélek és szellem épülésére szolgáló könyvek által a szeretetben elmélyüljön és a hitben megerősödjön” – zárta megnyitóbeszédét a főpásztor.

A könyvhétre ellátogató érdeklődőket idén közel nyolcezer kiadvánnyal, köztük hetvenhat újdonsággal várják a kiadók. A keresztény szellemiségű könyvkiadók hagyományos seregszemléje a budapesti Ferenciek terén május 22–27-ig tart.

Baranyai Béla/Magyar Kurír

A Magyar Kurir fényképgalériával ellátott beszámolóját a megnyitóról itt olvashatjuk.

A Szent István társulat ismertető anyaga letölthető .docx és .pdf formátumban.