1. lecke: Isten az életemben?

ÉLET(T)REND:

6. oldal, nyitókép: A szakadékba való lezuhanástól (= szétesés felé sodródás, 9. oldal) Isten törvényei és az együttélés szabályai védenek.

ELSŐ FEJEZET: TARTÓPILLÉREK

CÍM: I./1. Isten az életemben?

CÉL: Elvezetni a diákokat a szabályok helyes értelmezésére

TEOLÓGIAI HÁTTÉR:

A szövetség (héberül: berit, latinul: testamentum) szerződés két fél között, amelynek meghatározott célja és feltételei vannak. Az Ószövetség kapcsán több szövetségről is beszélünk: az ádámiról (Ter 2), a nóéiról (Ter 9), az ábrahámiról (Ter 12) és a mózesiről (Kiv 19). Az Isten és ember között kötött szerződéseknek a közös célja mindig ugyanaz: elvezetni az embert arra a teljességre és boldogságra, amelyet a Teremtője neki szán. Ennek útja a szerződési feltételek betartása – ilyen a szerepe a Tízparancsolatnak is (Kiv 20). A törvény tehát olyan útleírás, amelyben Isten rögzíti, hogy miként juthatunk el biztosan a végső célunkhoz.

A törvény nem függeszti fel az ember szabadságát, hiszen mint minden szerződés, így ez is megkívánja, hogy önként mondjunk rá igent. Lehet szolgai módon, a formák külsődleges betartásával is engedelmeskedni a törvény előírásainak, de ez tökéletlen magatartás. A célt, az ideális viszonyulást maga a törvény fogalmazza meg: „Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből és minden erőddel” (MTörv 6,5).

KÉPEK MAGYARÁZATA:

A borítókép (hátizsákos srác a függőhídon), illetve a belső címlapon található kép (sportcipős láb) egyaránt a könyv alcímére utal: „Az élet útjára tanítasz engem” (Zsolt 16,11). A borítókép hátizsákja előreutal ugyanakkor a III. fejezet utolsó leckéjének mondataira: „A legkisebb élményed, jócselekedeted, segítséged, bátorításod szó szerint örökre beléd ég. Végül ezt a sok-sok pillanatot magaddal viszed Istenhez. Gondolj bele: ugye nem mindegy, milyen »csomaggal« érkezünk meg az örökkévalóságba?

6. oldal, nyitókép: A szakadékba való lezuhanástól (= szétesés felé sodródás, 9. oldal) Isten törvényei és az együttélés szabályai védenek.

ÓRAVÁZLAT:
Heti 1. órában történő katekézishez Heti 2 órában történő katekézishez
 1. Az óra címe, Szentírási rész, ima felolvasása (6. old.)
 2. Bevezető ajtós feladat megbeszélése (6. old.)
 3. A SZABADSÁG ÉS ANNAK HIÁNYA; FELSZABADÍTÓ KÖTŐDÉSEK főszövegek megbeszélése (6.-7. old.)
 4. A BESZÉLJÜK MEG! kérdések megbeszélése, a Szabadságról szóló feladat elkészítése (7. old.)
 5. A SZÖVETSÉGI HŰSÉG KÖTELÉKE főszöveg megbeszélése; 10 parancsolat átismétlése (10. old.)
 6. VAN HELYE ISTENNEK AZ ÉLETÜNKBEN?; EGY ROSSZ DÖNTÉS és a CSAK ISTENT IMÁDNI ÉS A TEREMTMÉNYEKKEL OKOSAN ÉLNI főszövegek megbeszélése. (7.-8.-9. old.)
 7. BESZÉLJÜK MEG! feladat levezetése (9. old.)
 8. EMBEREK, AKIK ISMERIK ÉS ÉRTIK ISTENT és az EGYHÁZ AZ ISTENKAPCSOLAT ISKOLÁJA főszövegek megbeszélése (9. old.)
 9. FOGALMAK átnézése (10. old.)
 10. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT
 11. A-HA élmény megkérdezése: Mit visz haza a mai óráról a diák?
1.óra:

 1. Az óra címe, Szentírási rész, ima felolvasása (6. old.)
 2. Bevezető ajtós feladat megbeszélése (6. old.)
 3. A SZABADSÁG ÉS ANNAK HIÁNYA; FELSZABADÍTÓ KÖTŐDÉSEK főszövegek megbeszélése (6.-7. old.)
 4. A BESZÉLJÜK MEG! kérdések megbeszélése, a Szabadságról szóló feladat elkészítése (7. old.)
 5. A SZÖVETSÉGI HŰSÉG KÖTELÉKE főszöveg megbeszélése; 10 parancsolat átismétlése (10. old.)
 6. VAN HELYE ISTENNEK AZ ÉLETÜNKBEN? és az EGY ROSSZ DÖNTÉS főszövegek megbeszélése (7.-8. old.)
 7. ZÁRKÁBÓL A MENNYBE feladat elkészítése (8. old.)
 8. A-HA élmény: A mai óráról mit visz haza a diák?

2. óra:

 1. Imádság (6. old.), előző alkalom ismétlése
 2. CSAK ISTENT IMÁDNI ÉS A TEREMTMÉNYEKKEL OKOSAN ÉLNI főszövegek megbeszélése. (7.-8.-9. old.)
 3. BESZÉLJÜK MEG! feladat levezetése (9. old.)
 4. EMBEREK, AKIK ISMERIK ÉS ÉRTIK ISTENT és az EGYHÁZ AZ ISTENKAPCSOLAT ISKOLÁJA főszövegek megbeszélése (9. old.)
 5. FOGALMAK átnézése (10. old.)
 6. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT
 7. A-HA élmény megkérdezése: Mit visz haza a mai óráról a diák?

BESZÉLJÜK MEG — SZEMPONTOK:

7. oldalhoz

– Melyek számukra azok a helyek, ahol leginkább szabadnak érzik magukat? Séta egyedül a természetben? Zenei fesztiválozás, partizás? Nyaralás vízparton? Extrém sportok? Más egyéb?

– Mit jelenthet az, hogy a saját szabadságom a másik ember szabadságának a határáig tart?

– Észrevették már, hogy az életünk legfontosabb kapcsolatai tulajdonképpen kötődések, ami kötöttséget is jelent ugyanakkor? Ezek a kötöttségek mégsem tűnnek nehéznek.

9. oldalhoz

– Számukra a vallásgyakorlás jelent-e istenkapcsolatot? Ha igen, hogyan ápolják azt? Szerintük a 10 parancsolat törvényei tartanak is, vagy csak korlátoznak? Mondjanak példákat erre!

– Ahogy felszínes kapcsolatokat nem érdemes fenntartani, úgy a felszínes vallásosságnak sincs sok értelme. Miért lehet az, hogy sok ember vallásossága, vagy éppen hitetlensége felszínes,átgondolatlan, megalapozatlan?

– Gondoltak-e arra, hogy a bűn tulajdonképpen becsapja azt, aki elköveti? Nevezzenek meg bűnöket, és gondolják végig a nyereségeket és a veszteségeket is, amik azzal járnak!

– Mik a tapasztalataik, érzik azt, hogy az egyház segíti őket abban, hogy Istennel éljenek? Mi az, ami inkább riasztó számukra? Mit tehetnének ők az egyház jobbítása érdekében?

FELADATOK MEGOLDÁSA:

7. oldal:

 Mi jut eszedbe a szabadság szóról? Minden betűvel írj egy tulajdonságot róla!

Az alábbi szavak csak javaslatok, mert a feladat megoldása szubjektív. Kérjük a diákoktól, hogy magyarázzák meg a kapcsolatot a szabadság és az adott szó között!

szabad döntés, szólásszabadság, 

akarati jellegű

boldogság, békesség

autonómia, alkotói szabadság

döntési képesség

szuverenitás, szünidő, szabadnap

álom

gát (mint a szabadság ellentéte)

8. oldal

1. MÁRKA

2. MÁRTA

3. PÁRTA

4. PORTA

5. POSTA

6. PESTA

7. PISTI

8. FESTI

9. FENTI

10. MENTI

11. MENNI