3. lecke: Mit beszélsz?

ELSŐ FEJEZET: TARTÓPILLÉREK

CÍM: I./3. Mit beszélsz?

CÉL: A szavak tudatos használatára való nevelés

TEOLÓGIAI HÁTTÉR:

A szó olyan valóság, amely sajátosan jellemzi az embert. Ugyan más élőlények is tudnak hang által kommunikálni, ám az emberi nyelv olyan sokrétű, összetett és változatos, hogy annak segítségével a legnehezebb dolgokat is szóvá tudjuk tenni. Sören Kierkegaard szerint az emberi beszéd küzdelem a kimondhatatlannal – mi pedig addig harcolunk, amíg végül mégis kimondjuk azt.

A zsidó, a keresztény és az iszlám vallásban a szónak szentsége is van: Isten maga szó által közli önmagát az emberrel (ld. kinyilatkoztatás). A vallásos közösségbe a szó által lép be az ember (pl. a zsidó bar micvó szokása, amikor a férfivá váló fiú felolvas a közösségben a Tórából), és a legfontosabb dolgok is szóval lesznek megpecsételve (ígéret, eskü, fogadás).

Szent Ágoston ezért úgy véli, hogy minden bűn, amivel a szó ellen vétünk, valójában Krisztus, Isten örök Igéje ellen irányul. Ilyen bűnök: a hazugság (az igazságnak nem megfelelő, vagy azt megtagadó beszéd), a szó általi bántalmazás (rágalmazás, szidalmazás), de a negatív indulat szó általi levezetése (szitkozódás, csúnya beszéd). 

A legkiemeltebb tisztelet Isten nevét illeti, amelyet a zsidók nem is ejthetnek ki a szájukon. A név ugyanis olyan szó, amely jelenvalóvá teszi, „megérinti” a megnevezettet. Ezért a legsúlyosabb bűn a káromkodás, Istennek, a szenteknek vagy a szent dolgoknak a káromlása. Ugyanígy nem helyénvaló, ha őket, ezeket nem megfelelő, tiszteletteljes szövegkörnyezetben említjük.

KÉPEK MAGYARÁZATA:

16. oldal, nyitókép: egy régi kaputelefon. Mit hogyan mondunk? Milyen készülékkel rendelkezünk? Mit ért a másik a szavainkból?

18. oldal: lányok, akik között érdemes megfigyelni a nonverbális kommunikációt

ÓRAVÁZLAT:
Heti 1. órában történő katekézishez Heti 2 órában történő katekézishez
 1. A lecke címe, Szentírási rész, imádság felolvasása (16. old.)
 2. Bevezető HANGVÉTELes feladat megélése, átbeszélése (16. old.)
 3. SZAVADON FOGLAK főszöveg megbeszélése (16. old.)
 4. BESZÉLJÜK MEG! feladat (17. old. margó)
 5. ISTEN NEVÉT HIÁBA NE VEDD! főszöveg megbeszélése (17. old.)
 6. SZÁJHIGIÉNIA főszöveg megbeszélése (18. old.)
 7. SZAVAK HATÁSA feladat elkészítése (17. old. margó alul)
 8. SZOKTÁL ISTENRŐL BESZÉLNI? főszöveg megbeszélése; a szöveg alatti feladat a Bibliával (18. -19. old.)
 9. FOGALMAK megbeszélése (19. old)
 10. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (19. old.)
 11. A-HA élmény: Mit visz haza a mai óráról a diák?
1.óra:

1. A lecke címe, Szentírási rész, imádság felolvasása (16. old.)

2. Bevezető HANGVÉTELes feladat megélése, átbeszélése (16. old.)

3. SZAVADON FOGLAK főszöveg megbeszélése (16. old.)

4. BESZÉLJÜK MEG! feladat (17. old. margó)

5. ISTEN NEVÉT HIÁBA NE VEDD! főszöveg megbeszélése (17. old.)

6. BESZÉD játék (18. old.)

7. A-HA élmény: Mit visz haza a mai alkalomból a diák?

2.óra

1. Imádság (16. old.) előző óra ismétlése

2. SZÁJHIGIÉNIA főszöveg megbeszélése (18. old.)

3. SZAVAK HATÁSA feladat elkészítése (17. old. margó alul)

4. SZOKTÁL ISTENRŐL BESZÉLNI? főszöveg megbeszélése; a szöveg alatti feladat a Bibliával (18. -19. old.)

5. FOGALMAK megbeszélése (19. old)

6. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (19. old.)

7. A-HA élmény: Mit visz haza a mai óráról a diák?

BESZÉLJÜK MEG SZEMPONTOK:

– Miben különbözik a korosztályuk beszédmódja a felnőttekétől, és ez a különbség mit fejez ki, miről árulkodik? Meg tudják állapítani körülbelül, hogy milyen ember az, aki beszél velük?

– Milyennek látják a saját beszédüket? Elégedettek vele? Tudatosan használnak vagy nem használnak szavakat, vagy észrevétlenül átvesznek másoktól mindenfélét?

– Kikkel lehet, kikkel tudnak Istenről beszélni? Lelki dolgokról szoktak beszélgetni? Milyen lelki dolgok foglalkoztatják őket?

– Ismernek felnőtteket, akik szerint lelkizni butaság? Az ilyen emberek miről beszélnek szívesen?

– Észlelik-e, hogy mire képesek a szavaikkal (jóra, rosszra egyaránt)? Van tudatosság a beszédükben?

– A tanúságtétel a katolikusoknál ritkább dolog, de érdemes átgondolni: mit jelent számukra az, ha másoknak megfogalmazzák, miben hisznek?

– A liturgia párbeszéd Istennel. Hogyan történik ez: Isten megszólít, hív minket — mi válaszolunk erre?

FELADATOK MEGOLDÁSA:

17. oldal:

Gyűjts össze magyar szólás-mondásokat és közmondásokat a beszédről!

Az okos ember kevés szóból is ért.

Jó ember szava követ lágyít, rossz ember szava fejet fájdít.

Hegyet, követ víz rongál, embereket szó rongál.

Lovad, ha elereszted, megfogod; szavad, ha elereszted, meg nem fogod.

Sükettel szót érteni bajos.

Kéz- ütötte seb beforrad, nyelv- okozta seb nem forrad.

Az összetűzés mindig a második szóval kezdődik.

Ahol a pletyka felüti fejét, ott pirosak a nyelvek.

A nyelv lovad, s ha szabadjára engeded, elárul téged.

Hallgass, nehogy a saját nyelved tegyen süketté.

A szavaknak súlya legyen, ne száma!

Fül- hallotta fagyos szó a szívbe hatolván jéggé válik.

A seb, melyet lőfegyver okozott, begyógyulhat, de az a seb, melyet nyelv ejtett, sohasem gyógyul be.

A bolond mond, amit tud. A bölcs tudja, mit mond.

Aki fecseg neked, fecseg rólad is.

A szavaknál hangosabban beszél a tett.

Két év elég ahhoz, hogy megtanulj beszélni, de egy egész élet kell, hogy megtanulj hallgatni.

Magad ha vagy, magadra figyelj, emberek közt szavadra ügyelj.

Az egyszer kimondott szót nem lehet zsebbe rejteni.

Hallgatni arany, beszélni ezüst.

A szavakat mérlegelni szokás, nem számolni.

Ha meg akarod tudni, miként gondolkodik valaki, hallgasd meg, hogyan beszél.

Ha egy problémát kimondasz, félig már meg is oldottad.

Száz szónak is egy a vége.

Amikor a tettek beszélnek, szavakra nincs szükség.

A nevetés beszéd szavak nélkül.

Sok beszédnek sok az alja.

A buta fecseg, az okos beszél, a bölcs hallgat.

Ha tudod, hogyan kell szőni, ne pazarold a fonalat. Ha tudod, hogyan kell beszélni, ne pazarold a szavakat.

Hallgatni arany.

17.old

– +

bántás bíztatás

hibáztatás tanács

fenyegetés továbblendítés

igazságtalanság kompromisszum

önteltség igazságosság

… …

18. old:

BESZÉD szóból alkoss új szavakat!

– be 

– eb

– szed 

– és

– ebéd 

– ész 

– de

– édes