5. lecke: Az vagyok, akinek mások mondanak?

ELSŐ FEJEZET: TARTÓPILLÉREK

CÍM: I./5. Az vagyok, akinek mások mondanak?

CÉL: A belső életre való figyelésre felhívni a diákok figyelmét

TEOLÓGIAI HÁTTÉR:

Clairvaux-i Szent Bernát szerint két olyan ismeret van, amit érdemes az embernek megszereznie: az egyik önmaga ismerete, a másik pedig Istennek az ismerete. Ha valaki csak az elsőre tesz szert, akkor könnyen kétségbe eshet, mivel szembesül a gyöngeségeivel, korlátaival. Ha azonban valaki csak a másodikkal foglalkozik, akkor gőgös lesz, hisz a végső Igazságot szemlélve megfeledkezik az emberi valóságról. Épp ezért egyszerre kell megszerezni a kettőt.

A lelkiélet, vagyis az ember belső, Isten kegyelme által segített élete, jó esetben párhuzamosan fejleszti az önismeretet és Istennek az ismeretét. A kettő nem tud eltávolodni egymástól, hiszen – mint Szent Ágoston mondta – aki önmagát nem ismeri, ő Istent sem ismerheti. Így hát lelki utunkon járva egy életen át ismerkedünk saját magunkkal és az Istennel. Soha véget nem érő vállalkozás ez, amelyen rengeteg elfogadásra, őszinteségre és sokszor külső segítségre (lelkivezető) is szükség van.

KÉPEK MAGYARÁZATA:

25. oldal, nyitókép: A saját magamról alkotott kép és a mások által rólam készített kép bonyolult kapcsolata: Éppen ezért jobb, ha egyszerre tudunk figyelni magunkra, és belülről építkezni, ugyanakkor észleljük a környezetünket, megtanulunk beilleszkedni és együttműködni. (27. oldal)

26. oldal: Merülés a lelkünk mélyére: sokszor éppúgy félelmetes, mint a víz alá merülés. – Valamiért nagyon nehezünkre esik, hogy tisztában legyünk azzal, mi is lakozik a szívünk mélyén. Nem véletlen, hogy az egyház folyamatosan figyelmeztet bennünket, figyeljünk oda a lelki életünkre. 

27. oldal Mindkét kép a közösségi média jellegzetes „mellékhatását” illusztrálja: általában mindenki tökéletes képet igyekszik itt magáról alkotni, senki nem a rossz pillanatait osztja meg, ezáltal komoly szorongást kiváltva a többiekből; másfelől jelentős befolyást gyakorol erre a képalkotásra a kapott like-kok mennyisége (vagy annak elmaradása).

„Önmagunkat szünet nélkül photoshoppolni, másnak mutatni, mint amilyenek vagyunk, rengeteg energiát felemészt.” 

ÓRAVÁZLAT:
Heti 1. órában történő katekézishez Heti 2 órában történő katekézishez
  1. A lecke címe, Szentírási idézet, imádság felolvasása (25. old.)
  2. Bevezető JÁRMŰVES feladat (25. old.)
  3. LELKÜNK MÉLYE főszöveg megbeszélése (25. old.)
  4. MENNYIRE IGAZ RÁD és a FEJEZD BE A MONDATOT feladatok elvégzése (26. old. margó)
  5. SZERVIZ és a KÉPET MUTATNI főszövegek megbeszélése (26.-27. old.)
  6. BESZÉLJÜK MEG! feladat (27. old.)
  7. AMI KÍVÜL VAN, ÉS AMI BELÜL főszöveg megbeszélése (27.-28. old.)
  8. FOGALMAK áttekintése (28. old. margó)
  9. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (28. old. + margó)
  10. A-HA élmény: Mi fogta meg legjobban a mai órából a diákot?
1.óra:

1. A lecke címe, Szentírási idézet, imádság felolvasása (25. old.)

2. Bevezető JÁRMŰVES feladat (25. old.)

3. LELKÜNK MÉLYE főszöveg megbeszélése (25. old.)

4. MENNYIRE IGAZ RÁD és a FEJEZD BE A MONDATOT feladatok elvégzése (26. old. margó)

5. SZERVIZ főszöveg megbeszélése

6. A-HA élmény: Mi ragadta meg legjobban a mai órából a diákot?

2.óra:

1. Imádság (25. old.), előző óra ismétlése

2. KÉPET MUTATNI főszövegek megbeszélése (26.-27. old.)

3. BESZÉLJÜK MEG! feladat (27. old.)

4. AMI KÍVÜL VAN, ÉS AMI BELÜL főszöveg megbeszélése (27.-28. old.)

5. FOGALMAK áttekintése (28. old. margó)

6. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (28. old. + margó)

7. A-HA élmény: Mi fogta meg legjobban a mai órából a diákot?

BESZÉLJÜK MEG SZEMPONTOK:

– Mi, ki segít abban, hogy reálisan ismerjék magukat? Honnan tudnak értékes visszajelzéseket kapni? Törekednek rá rendszeresen? Vagy csak alkalmilag? Vagy nem törődnek azzal, mit mondanak a többiek?

-A társaik általában olyannak ismerhetik őket, amilyenek valójában, vagy más képet mutatnak magukról? Csak a barátaik ismerhetik őket? Vagy ők se? Mi a helyzet a szüleikkel?

– Olvastak már érdekes dolgokat, amik segítették őket a belső világuk megértésében?

– Az életben mennyire tárhatjuk fel magunkat a többiek előtt? Érdemes vagy veszélyes dolog?

– Milyen veszélyei vannak az óvatlan önfeltárásnak? Milyen helyzetben történhet ilyen?

– Milyen veszélyei vannak a túlzott zárkózottságnak? Segíthetünk egymásnak egy megfelelő

tempójú önfeltárásban?

– Mennyire ismerik magukat, mennyi tudatosság van tetteikben? Ismerik-e azokat az (erkölcsi) alapelveket, amik meghatározzák viselkedésüket?

– Hogyan bánnak az érzelmeikkel? Mennyire impulzívak vagy inkább kontrolláltak?

FELADATOK MEGOLDÁSA:

A feladatokhoz szubjektív a megoldás.  Kérjük a diákoktól, hogy magyarázzák válaszaikat!