6. lecke: Régimódi tisztelet?

ELSŐ FEJEZET: TARTÓPILLÉREK

CÍM: I./6. Régimódi tisztelet?

CÉL: Megismertetni a tisztelet helyes formáit

TEOLÓGIAI HÁTTÉR:

A legelemibb kapcsolatok egyike a szülő–gyermek-viszony. A természetes élet szintjén is nélkülözhetetlen ez, de még inkább így van az egészséges lelki, érzelmi fejlődés szempontjából. A Szentírás sajátos módon „kodifikálja” ezt a viszonyt, hiszen a később, nagyobb közösségben megélt emberi kapcsolatok ősmintáját fedezi fel itt. Isten minden áldása a családi kötelékekből indul ki és itt éri el koronáját (ld. Zsolt 128), s itt tanuljuk meg a legfontosabb magatartásmintákat is, kiemelten az engedelmességet és a tiszteletet.

Természetesen itt is igaz, mint minden más kapcsolat esetében, hogy kétoldalú a viszony: nem elég tiszteletet követelni, méltónak is kell bizonyulni arra. Az engedelmességet nem elég bevasalni, hitelesnek is kell lennünk, hogy helyes módon tarthassunk igényt rá. Épp ezért nem csak a gyermeknek van kötelezettsége a szüleivel szemben, de a szülőknek is a gyermekekkel szemben – jogok és kötelezettségek kéz a kézben járnak.

Az emberi élet előrehaladtával természetesen megváltozik a keret. Ahogy régen mondták, a házasságkor, illetve a papszenteléskor, szerzetesi fogadalomtételkor végleg megszűnik a szülők iránti engedelmesség kötelezettsége – ám a tisztelet, a felelősségvállalás és a hála egy életen át megmarad.

KÉPEK MAGYARÁZATA:

29. oldal, nyitókép: megbarnult régi kép egy házaspárról.

30. oldal: Szülők között lenni biztonságban. A gyermeklét biztonsága párhuzamban áll azzal, mit jelent Isten gyermekének lenni, az ősbizalom és teljes ráhagyatkozás vonatkozásában is.

31. oldal: Generációk közötti kapcsolat és kötelék.

ÓRAVÁZLAT:
Heti 1. órában történő katekézishez Heti 2 órában történő katekézishez
 1. A lecke címe, Szentírási idézet, imádság felolvasása (29. old)
 2. Bevezető KÉPKERETES feladat (29. old)
 3. A SZÜLEIM ÉS ÉN főszöveg megbeszélése (29.-30. old.)
 4. TÁBLÁZAT kitöltése (30. old.) 
 5. TISZTELET ÉS FELELŐSSÉG főszöveg megbeszélése (30.-31. old.)
 6. BESZÉLJÜK MEG! feladat (30. old. margó)
 7. AMIT KAPTAM, ÉS AMIT NEM főszöveg megbeszélése (31. old.)
 8. KICSIBŐL NAGY főszöveg megbeszélése (32. old.)
 9. FOGALMAK áttekintése (32. old. margó)
 10. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (32. old margó)
 11. A-HA élmény: Mit visz magával a diák a mai óra témájából?
1.óra:

1. A lecke címe, Szentírási idézet, imádság felolvasása (29. old)

2. Bevezető KÉPKERETES feladat (29. old)

3. A SZÜLEIM ÉS ÉN főszöveg megbeszélése (29.-30. old.)

4. TÁBLÁZAT kitöltése (30. old.) 

5. TISZTELET ÉS FELELŐSSÉG főszöveg megbeszélése (30.-31. old.)

6. A-HA élmény: Mi ragadta meg a diákot a mai óra témájából?

2.óra: 

1. Imádság (29. old.), előző óra ismétlése

2. Bevezetőnek a BESZÉLJÜK MEG! feladat (30. old. margó)

3. AMIT KAPTAM, ÉS AMIT NEM főszöveg megbeszélése (31. old.)

4. KICSIBŐL NAGY főszöveg megbeszélése (32. old.)

5. FOGALMAK áttekintése (32. old. margó)

6. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (32. old margó)

7. A-HA élmény: Mit visz magával a diák a mai óra témájából?

BESZÉLJÜK MEG — SZEMPONTOK:

– Viselkedésükben tudatos vagy a pillanat szüleménye a tisztelet kimutatása vagy a tiszteletlenség éreztetése?

– Mit tud tisztelni szüleiben? Megtalálja-e a tisztelhetőt minden emberben, vagy csak azokat tiszteli, akik szimpatikusak neki?

– Hogy viselkedik akkor, amikor nincs kedve valami kötelesség elvégzéséhez, munkához? Gyakran történik ez? Tud kulturált maradni a kelletlensége, nemtetszése kimutatásakor?

– Önmaguk elfogadásával és az ideáljaikkal mi a helyzet? Reálisak a terveik, vágyaik? Vannak megterhelő ideáljaik? (Olyannak kell lennem, mint… különben…! Utálom magamban azt, hogy… ezért inkább…..)

– Milyen örökséget hoz otthonról szellemi (esetleg anyagi) értelemben? Mit kezd majd ezzel? Irányítsuk a beszélgetést az erkölcsi alapértékek, a hasznos vagy káros viselkedési formák felismerése felé.

– Mennyire várják el, hogy felnőttesen kezeljék őket? Vannak kamaszos harcaik? Ezzel párhuzamosan miben tudnak felelősségérzetet mutatni, esetleg miben nem?

– Tisztelik-e az idősebbeket: testvéreiket, nagyszüleiket vagy a családon kívül lévőket?

– Lehet-e azokat is tisztelni, akiket pillanatnyilag nem érzünk tiszteletre méltónak, ha igen/nem, akkor miért?

FELADATOK MEGOLDÁSA:

31. példák:

MEGTARTOM VÁLTOZTATOK

minden vasárnap misére megyünk nem tartjuk a kapcsolatot a távolabbi rokonokkal

segítünk, aki bajban van keveset vagyunk együtt

az ünnepeket együtt üljük ritkán kirándulunk

látogatjuk a nagyszülőket nem járunk közösen szentmisére

… …

JAVASLAT: tartsuk tiszteletben, hogy mennyit szeretnének megosztani a diákok a „változtatok” válaszokból!