7. lecke: Életed Istene…?

ELSŐ FEJEZET: TARTÓPILLÉREK

CÍM: I./7. Életed Istene…?

CÉL: Tudatosítani, hogy az élet ajándék, aminek Isten a forrása

TEOLÓGIAI HÁTTÉR:

Az ószövetségi emberek szemében az élet a legnagyobb ajándék és a legmélyebb titok volt: nem ismerték pontosan a kezdetét, s nem tudták azt sem, hogyan, miként érkezik el a vége. Az életet olyan valóságnak érezték, amely Istenből fakad és hozzá tér vissza – ő pedig maga az Élet. Ezért szentnek is tartották az életet, amit a legkülönfélébb törvényekkel sáncoltak körül. Nem csak a gyilkosságot tiltották, de pl. az életet jelképező vérnek a fogyasztását is. Szemben a környező vallások szokásaival, tiltották az emberáldozatot. Az első keresztények pedig látványosan különböztek környezetüktől abban is, hogy minden formában elítélték a magzat-, illetve csecsemőgyilkosságot.

Napjainkban a tudománynak hála sok mindent megtudtunk már az élet kezdetéről és végéről. Ezzel együtt azonban igényekkel is felléptünk: szeretnénk a saját kezünkbe venni az életet. A Katolikus Egyház határozottan kitart a legősibb tanítás mellett. Lehet, hogy számos kérdésre nem tudunk tudományos választ adni (pl. pontosan mikor teremtődik a magzatban a lélek, és meddig marad az emberi testben), ezzel együtt a legszigorúbban valljuk: az emberi élet szent és sérthetetlen a fogantatástól kezdve egészen a természetes végig. A kutatásoknak van tere, de csak addig, amíg tiszteletben tartja ezt az egyszerű és világos alapelvet: nem tudjuk elfogadni sem az abortuszt (a magzati élet szándékos kioltását), sem az aktív eutanáziát (a beteg életének kioltását) vagy az asszisztált öngyilkosságot (a beteg kérésére külső segítséggel elkövetett öngyilkosságot).

KÉPEK MAGYARÁZATA:

35. oldal: Nagyobb testvér a kisebbet átkarolva valahol Dél-Amerikában: a fejlődő országokban gyakran sokkal szorosabb és felelősségteljesebb a testvéri kapcsolat a családban. (Ez nálunk is így volt régen: a nagyobb testvérek vigyáztak gyakran a kicsikre, míg a szülők dolgoztak.)

36. oldal: A kerekesszék vidámsága és színessége arra utal, hogy fogyatékkal élők számára is lehet értékes, teljes, színes az élet. (Tehát a sajnálat nem a legjobb megközelítés…)

ÓRAVÁZLAT:
Heti 1. órában történő katekézishez Heti 2 órában történő katekézishez
 1. Lecke címe, Szentírási idézet és imádság felolvasása (33. old.)
 2. Bevezető KULCSOS feladat (33. old.)
 3. NEM KÉRTEM és a TUDSZ ÉLNI? főszöveg megbeszélése (33.-34. old.)
 4. MI JUT ESZEDBE AZ ÉLETRŐL feladat és a BESZÉLJÜK MEG! gondolatfelvetés kísérése (34. old. margó)
 5. MEGBECSÜLÖM  főszöveg megbeszélése (34.-35. old.)
 6. FEJEZD BE A MONDATOT feladat (35. old. margó)
 7. MAGZATÖLÉS és a HALÁL SAJÁT KÉRÉSRE VAGY SAJÁT KEZŰLEG főszövegek megbeszélése (35.-36.-37. old.)
 8. MI JUT ESZEDBE és a PÁRBESZÉD feladatok kísérése (36. és 37. old. margó)
 9. FOGALMAK átnézése (37. old)
 10. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (37. old)
 11. A-HA élmény: Mi fogta meg leginkább a mai óra témájából a diákot?
1.óra:

1. Lecke címe, Szentírási idézet és imádság felolvasása (33. old.)

2. Bevezető KULCSOS feladat (33. old.)

3. NEM KÉRTEM és a TUDSZ ÉLNI? főszöveg megbeszélése (33.-34. old.)

4. MI JUT ESZEDBE AZ ÉLETRŐL feladat és a BESZÉLJÜK MEG! gondolatfelvetés kísérése (34. old. margó)

5. MEGBECSÜLÖM  főszöveg megbeszélése (34.-35. old.)

6. FEJEZD BE A MONDATOT feladat (35. old. margó)

7. A-HA élmény: Mi fogta meg leginkább a mai óra témájából a diákot?

2.óra:

1. Imádság (33. old) és előző óra ismétlése

2. Bevezető beszélgetés: Ki a védtelen ember?

3. MAGZATÖLÉS és a HALÁL SAJÁT KÉRÉSRE VAGY SAJÁT KEZŰLEG főszövegek megbeszélése (35.-36.-37. old.)

4. MI JUT ESZEDBE és a PÁRBESZÉD feladatok kísérése (36. és 37. old. margó)

5. FOGALMAK átnézése (37. old)

6. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (37. old)

7. A-HA élmény: Mi fogta meg leginkább a mai óra témájából a diákot?

BESZÉLJÜK MEG SZEMPONTOK:

– Mit tapasztalnak, milyen formákban jelentkezik az értelmetlenség érzés az életükben? Mennyire tudják, hogy ez a tapasztalat végigkíséri őket egész életükben? Mennyire tudják, hogy meg kell tanulni bánni ezzel a tapasztalattal, különben veszélybe sodródhat életük?

– Tudják-e, milyen adottságokat kaptak, és tudatosan törekednek-e talentumaik kamatoztatására? Tudják, hogy kell azt elkezdeni, csinálni?

– Kiállnak önmagukért, okosan küzdenek céljaik elérése érdekében? Mi a különbség azok között, akinek reális az önértékelése, és jól érvényesítik érdekeiket és a nagyszájúak, tiszteletlenek és törtetők között?

– Mennyire becsülik saját életüket és családtagjaik, társaik életét? Mennyire becsülik

környezetüket? 

– Milyen területeken pazarolnak, élnek a természetet kizsákmányoló életet?

– Kamaszodva látják-e, hogyan függ össze a szexuális élet az életadás felelősségével?

– Mit tudnak az abortuszról? Megszülessen a gyerek, ha az előrejelzések betegséget

diagnosztizálnak? Pro és kontra érvek összegyűjtése.

– Érdemes beszélni még a mesterséges megtermékenyítés abortív hatásairól.

– Az eutanázia, az öngyilkosság kérdéseinek átgondolása. Beszélgetni arról, mit lehet kezdeni az önpusztító, mélybe húzó, borongó hangulatokkal, autoagresszív (önmaguk ellen irányuló erőszakra vezető) késztetésekkel? Mi lehet ezek forrása?

FELADATOK MEGOLDÁSA:

34. Mi jut eszedbe az ÉLET szóról? (válaszaikat magyarázzák!)

jövő

hajtás

kenyér

növekedés

gyerek

erő

lét

létezés

Írj olyan összetett szavakat, amelyeknek az elő- vagy utótagja ÉLET 

·  életbiztosítás 

·  életcél 

·  életelv 

·  életerő 

·  életerős 

·  életfelfogás 

·  életfeltétel 

·  életfilozófia 

·  életfogytiglan 

·  életforma 

·  élethalálharc 

·  életjel 

·  életjáradék 

·  életkedv 

·  életkor 

·  életképes 

·  életképtelen 

·  életkérdés 

·  életkörülmény 

·  életközösség 

·  életmentő 

·  életminőség 

·  életmód 

·  életmű 

·  életművész 

·  életnagyság 

·  életnagyságú 

·  életpálya 

·  életrajz 

·  életrajzíró 

·  életregény 

·  életstílus 

·  életszakasz 

·  életszínvonal 

·  életszükséglet 

·  élettan 

·  élettapasztalat 

·  élettartam 

·  élettudomány 

·  élettárs 

·  élettér 

·  élettörténet 

·  életunt 

·  életveszély 

·  életveszélyes 

·  életvidám 

·  életvitel 

·  életév 

·  életíró 

·  életöröm 

·  életút