10. lecke: Szeret? Nem szeret?

I./10. Szeret? Nem szeret? 

Óra célja: Szempontokat nyújtani a házasságra való felkészüléshez

Érdeklődés felkeltése

Mekkora súlya van (baráti) kapcsolataidban a hűségnek?

Játék

Mentálhigiénés gyakorlat

Képek

47. oldal, nyitókép: A közkedvelt szerelem-lakatokról lehet akár egy érdekes nyitó beszélgetést is indítani: mivel is biztosítunk be egy kapcsolatot? (Tudtommal ezek a lakatok is elvileg ezt a célt szolgálják…) A lecke végére újból fel lehet tenni ezt a kérdést.

48. oldal: Összetört szív: „a játék vége” – ha csupán játék a kapcsolat… A másik oldalon lévő szív a házasságot, illetve a fotó is az Isten előtti elköteleződést ábrázolja.

50. oldal: A fotó egyfajta tisztaságot (a havazás, a fiatalok öltözéke, egymásra tekintése stb.) sugall.

Téma feldolgozása / Magyarázat

Teológiai háttér

A szemérem nem más, mint a saját élet védelmének egy egészen sajátos vetülete: őrzöm testem és lelkem emberi méltóságát, nem teszem önmagamat tárggyá, és mást sem akarok önző módon kihasználni. Ez azér fontos, mert így megtanulom, hogy a szexualitásom megélése nem öncélú (nekem legyen örömöm benne), de nem is pusztán a kölcsönös örömszerzésről szól. A személyes és egymás általi beteljesedés, a legmélyebb szeretetmegélés a cél, s egyedül ez méltó az emberi nemiség hatalmas értékéhez.

A Katolikus Egyház a nemi életet a (szentségi) házasság keretein belül tartja Istentől megáldottnak. Ennek oka nem pusztán valamiféle intézményesülés elvárása, hanem a szövetségkötés gondolata. Ha a testi szerelem az emberi szeretet legmagasabb foka és beteljesülése, akkor ez nem lehet hiteles egészen addig, amíg a két érintett személy valóban el nem köteleződik egymás mellett. Az elköteleződés nélküli együttlét elvesz valamit a kapcsolatból: a teljesség megélésének, megünneplésének a tapasztalatát. Ennek a szempontnak a másik vetülete a hűség, a kitartás a már megkötött szövetségben. A hűség ősképe maga Isten, aki népe minden hűtlensége ellenére is kitart amellett, akit szeret, ezerszer is megbocsát, és soha nem felejti el az első szeretetét.

Beszéljük meg – szempontok

– A szemérmesség érték-e azokban a közösségekben, ahol megfordulnak?

– Mit tartanak fontosnak önmaguk megmutatáskor a megjelenésükben? Milyenként mutatkoznak a többiek előtt?

– Mi ízléses, értelmes választás az öltözködés terén, és mi számít szélsőségesnek, és miért?

– A pornográfia hogyan éri el őket a digitális korban? Mit lehet ezzel kapcsolatban tenni?

– Vannak-e olyan példák előttük, akiket követni érdemes saját nővé-, férfivá érésük útján?

– Mit szólnak a homoszexualitást normálisként propagáló filmekhez, megnyilatkozásokhoz? Hogy gondolkodnak erről a kérdésről keresztényként?

– Van-e lelkivezetőjük, vagy más felnőtt, akitől bizalommal mernek kérdezni a szexualitást érintő témákban is?

– Fontos lenne beszélni arról, hogy ha egy felnőtt megengedhetetlen módon közelítene hozzájuk, mit tudnak tenni ellene?

– Mitől csábító az alkalmi szex, és mi a veszélyes benne?

– Mitől tűnik elfogadhatónak az „összeköltözősdi”, és milyen veszélyeket rejt magában?

– Mi minden fontos a házasságra való felkészülésben?

Óravázlat 

Heti 1. órában történő katekézishez Heti 2 órában történő katekézishez
  1. A lecke címe, Szentírási idézet és imádság elolvasása (47. old.)
  2. Bevezető SÚLYOS feladat (47. old.)
  3. SZEMÉRMESEN főszöveg megbeszélése (47.-48. old.)
  4. BIBLIAI feladat (48. old. margó)
  5. SZEX SOK MINDENKIVEL és az „EGYÜTTÉLŐSDI” főszövegek megbeszélése (48.-49. old.)
  6. HÁZASSÁGHOZ A SZAVAK feladat kísérése; BESZÉLGETÉS (49. old. margó)
  7. SZEMÉLYESSÉG, HŰSÉG, NYITOTTSÁG AZ ÉLETRE főszöveg megbeszélése (49.-50. old.)
  8. FOGALMAK átbeszélése (50. old)
  9. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (50. old.)
  10. A-HA élmény: Mi ragadta meg a mai óra témájából a diákot?
1.óra:

1. A lecke címe, Szentírási idézet és imádság elolvasása (47. old.)

2. Bevezető SÚLYOS feladat (47. old.)

3. SZEMÉRMESEN főszöveg megbeszélése (47.-48. old.)

4. BIBLIAI feladat (48. old. margó)

5. SZEX SOK MINDENKIVEL főszöveg megbeszélése (48. old.)

6. BESZÉLGETÉS: Mi jut eszedbe a hűség szóról? (49. old. margó)

7. A-HA élmény: Mit visz magával a mai alkalomból a diák?

2.óra:

1. Imádság (47. old.) és az előző óra ismétlése

2. Bevezető KIEGÉSZÍTŐS feladat (48. old. margó), Mit üzen neked ez a zsoltár?

3. „EGYÜTTÉLŐSDI” főszöveg megbeszélése (49. old.)

4. HÁZASSÁGHOZ A SZAVAK feladat kísérése (49. old. margó)

5. SZEMÉLYESSÉG, HŰSÉG, NYITOTTSÁG AZ ÉLETRE főszöveg megbeszélése (49.-50. old.)

6. FOGALMAK átbeszélése (46. old)

7. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT

8. A-HA élmény: Mi ragadta meg a mai óra témájából a diákot?

Kapcsolat az élettel

A-HA:

A  szemérmesség a józanságra és okos határtartásra hív. 

A házasság felbonthatatlanságát Isten kegyelméből az esküjükhöz nap mint nap hűségesen ragaszkodó házasfelek tartják fenn.

Heti erénygyakorlat

Lásd könyv: 50. oldal.

Összefoglalás

Lásd könyv: 50 . oldal.

+ Feladat 

Gyűjtsenek a fiatalok kifejezéseket,  amelyek egyet jelentenek azzal, hogy szeretlek!

Jó veled!

Hiányzol!

Mindig melletted maradok!

Mindig számíthatsz rám!

Fontos vagy nekem!

Bízom benned! – Bízhatsz bennem!