9. lecke: Igent mondasz a nemedre?

I./9. Igent mondasz a nemedre? 

Óra célja: Helyes viszonyulás kialakítása a nemi identitáshoz

Érdeklődés felkeltése

Milyen virág fejezi ki leginkább az egyéniségedet? Miért?

Játék

Mentálhigiénés gyakorlat

Képek

43. oldal: A nyitóképpel utalni szerettem volna arra, hogy a nemek között igenis van különbség, az egyforma cipő, farmer ellenére is rögtön kivehető módon.

44. oldal: A kép többféleképpen is értelmezhető, első körben én arra gondoltam, könnyen talajvesztetté válhat az, aki kapaszkodók és Isten útmutatói nélkül vág bele egy kapcsolatba: tájékozódási pontok nélküli egymás melletti zuhanássá válhat a legígéretesebb kapcsolat is.

46. oldal: Fiúk figyelmébe: az udvarlás, a kedvesség, egy csokor virág soha nem megy ki a divatból! 🙂

Téma feldolgozása / Magyarázat

Teológiai háttér

Az emberi nemiséggel bíró lény, és Isten akaratából ilyen. Isten, aki a saját képmására teremtette az embert férfinak és nőnek (vö. Ter 1,27skk), ebben az adottságban üzenetet is elrejtett. A teológia egyenesen nász-misztériumról beszél. Mit jelent ez? A mi létszintünkön a férfi és a nő közötti szerelem, annak beteljesülése tükrözi a legtökéletesebben Isten belső életét és valóját: magát a Szeretetet. A személyek teljes eggyé válása a szeretetben, az ebből fakadó életadás szó szerint a Szentháromság ikonjává teszi a férfi és a nő egységét.

A hit számára ezért a férfi és női mivolt nem pusztán biológiai vagy társadalmi adottság, de bizonyos értelemben „ős-karizma”, kegyelmi ajándék, amelyet arra kaptunk, hogy a lehető legszebben és leggazdagabban bontakoztassuk ki istenképűségünket. Az Egyház ezért érzékenyen és nagyfokú tisztelettel fordul a szexualitás felé, tudva, hogy abban valami egészen „isteni” rejlik. Ezért kiemelten fontos a saját nemiségünk, identitásunk elfogadása, annak tisztelete és a tisztaság megőrzése, ami nem pusztán testi, hanem még inkább lelki állapot: a szeretet önzetlenségének, másik felé fordulásának, nem birtokló és uralkodó megvalósításának az útja. Minden, ami ezt megsebzi, a szó legtágabb értelmében vett „paráznaság”, visszaélés a nemiséggel.

Beszéljük meg – szempontok

Ennek a leckének a könyvben nincs beszélgessünk része, de ezeket a kérdéseket javasoljuk!

– Az osztályaikban a baráti körükben mennyire menő trágárságokat beszélni? Kétértelmű vagy vulgáris poénokat mondani?

– Mennyire elégedettek a kinézetükkel, hova sorolnák magukat? (Csak olyan csoportokban ajánlott téma, ahol bizalom tapasztalható a csoporttagok között.)

– Hogyan tanulják meg, hogy milyen egy felnőtt férfi és egy nő? Kire néznek fel, kiket szeretnének követni? Milyen egy követendő férfi? Milyen egy követendő nő?

– A saját nemüknek milyen magatartásformái vannak, amiket nem kellene követni?

– Ha valakinek az érdeklődése eltér a neménél általános érdeklődési köröktől, ahhoz hogyan viszonyulnak?

– Van- e kiközösítés az osztályaikban, és ha igen, miért? Belegondoltak-e abba, milyen következményei lehetnek ennek?

– Mit szólnak a szexualitás terén általános, felsorolt tévhitekhez, hamis eszményekhez? Hogyan gondolkodnak ezekről?

Cél: Helyes viszonyulás kialakítása a nemi identitáshoz

Óravázlat 

I.9. Igent mondasz a nemedre?
Heti 1. órában történő katekézishez Heti 2 órában történő katekézishez
  1. A lecke címe, Szentírási idézet és imádság elolvasása (43. old.)
  2. Bevezető VIRÁGOS feladat (43. old.)
  3. MINDIG CSAK A SZEX és a HOGY NÉZEL KI? főszövegek megbeszélése (43.-44. old.)
  4. Beszélgetés: Milyen egy mai fiú/ lány divatos öltözködése? 
  5. FIÚK ÉS LÁNYOK és a CSAPBÓL IS EZ FOLYIK főszövegek megbeszélése (44.-45. old.)
  6. Beszélgetés: Milyen egy jó udvarlás? Párválasztás? + feladat (44. old. margó)
  7. FOGALMAK átbeszélése (46. old)
  8. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (46. old.)
  9. A-HA élmény: Mit tart fontosnak a mai óra témájából a diák?
1.óra:

1. A lecke címe, Szentírási idézet és imádság elolvasása (43. old.)

2. Bevezető VIRÁGOS feladat (43. old.)

3. MINDIG CSAK A SZEX és a HOGY NÉZEL KI? főszövegek megbeszélése (43.-44. old.)

4. Beszélgetés: Milyen egy mai fiú/ lány divatos öltözködése?

5. BIBLIAI ALAKOK feladat (45. old. margó)

6. A-HA élmény: Mit visz magával a mai alkalomból a diák?

2.óra:

1. Imádság (43. old.) és az előző óra ismétlése

2. Bevezető beszélgetés kísérése: Mitől férfi a férfi és nő a nő? Miről szól a szexualitásunk?

3. FIÚK ÉS LÁNYOK és a CSAPBÓL IS EZ FOLYIK főszövegek megbeszélése (44.-45. old.)

4. Beszélgetés: Milyen egy jó udvarlás? Párválasztás? + feladat (44. old. margó)

5. FOGALMAK átbeszélése (46. old)

6. ÖSSZEFOGLALÁS és ERÉNYGYAKORLAT (46. old.)

7. A-HA élmény: Mit tart fontosnak a mai óra témájából a diák?

Kapcsolat az élettel

A-HA:Ha olyan felnőtt férfiak és nők vesznek körül, akik szeretnek férfiak/nők lenni, akkor mi is könnyebben megtalálhatjuk saját nemi identitásunkat.

Jó, ha megválogatom a barátaimat, a társaságot, ahová járok, továbbá ébren tartom és komolyan veszem az Istennel való kapcsolatomat,

Heti erénygyakorlat

Lásd könyv: 46. oldal.

Összefoglalás

Lásd könyv: 46.. oldal.

Feladatok megoldása

44. old.

Férj: erős, hűséges, védelmező, bátor…

Feleség: istenhívő, hűséges, kedves, kitartó…

 

45. old.

pozitív negatív
Hűséges Mózes Hirtelen haragú (megölt egy egyiptomit)
Tanult a hibáiból Jónás Makacs, gyáva
Hűséges, okos József (Ószöv.) Titkolózó
Bátor, megmentő Eszter Kockáztató
Várta a Megváltót Erzsébet A Biblia szövege alapján nem ismerjük gyengeségét
Istenszerető, imádságos Mária — (nem volt bűne)

Javaslat: Beszélgessünk a fiatalokkal arról, hogy a negatívnak tűnő tulajdonságok milyen szituációban válhat hasznossá az egyén és a társadalom számára?

+ Feladat 

A fiúk gyűjtsék össze, hogy milyen tulajdonsággal rendelkezzen egy lány,  amely szerintük fontos ahhoz, hogy jó feleség és anya lehessen.

A lányok pedig azokat a férfiúi viselkedési formákat,  amelyek a jó férj és apa nélkülözhetetlen jellemzői!

Ismertessék és indokolják álláspontjaikat!