Tag szeretnék lenni

Legyen Ön is tagja az Ecclesia Szövetkezetnek!

A belépési nyilatkozat letöltése 

Előnyei:

 • Automatikusan minden vásárláskor 10%-os engedményt kap vásárlásából
 • egyéb kedvezmények, akciók részese lehet
 • részt vehet a szövetkezet irányításában
 • beszerzési és fogyasztási szövetkezetként igyekszünk előnyösebb árakat és megfelelőbb minőséget, stílust kínálni tagjainknak (ehhez szükséges, hogy sokan legyünk)
 • nyereséges üzleti év után osztalékot fizetünk tagjainknak (a tavaszi közgyűlés határozata alapján, 2016-ban ez a részjegyek értékének 10%-a volt)

Tag lehet:

 • katolikus pap
 • katolikus egyházi intézmény (plébánia, lelkészség, templomigazgatóság, rendház, stb.)

A belépés módja:

 • Nyomtassa ki, majd töltse ki és adja postára a menüpont alatt található „Belépési nyilatkozatot”. Az Igazgatóság dönt a tagok felvétele mellett. Amennyiben ez megtörtént
 • jegyezzen min. 1, max. 10 db. üzletrészt személyesen, vagy kérje postai úton
 • ezután kap egy négy jegyű számot, amelyet a vásárlásokkor kell a pénztárban bemondania, a vásárlás elején jelezve, hogy szövetkezeti tagnak lesz
 • lépjen be plébániája is a Szövetkezetbe, így a hivatalos vásárlások után a plébánia is megkapja a 10% kedvezményt

 

A tagság

 

5.§.

A szövetkezet tagja

 

/1/ Egyházi tisztséget betöltő, lelkészkedő, tanító vagy nyugdíjas katolikus pap és

/2/ katolikus egyházi intézmény, mint jogi személy lehet.

 

6.§.

 

*/1/ A szövetkezetbe saját kezűleg aláírt belépési nyilatkozattal lehet belépni. Az igazgatósághoz benyújtandó belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a belépő nevét, egyházi beosztását, lakhelyét és a vállalt vagyoni hozzájárulás összegét. A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell a szövetkezet alapszabályában foglaltak elfogadásáról.

 

/2/ A tagfelvétel tárgyában az igazgatóság dönt. Ha az igazgatóság a kérelmet elfogadja, a belépőt a nyilvántartásba bevezeti, erről a tagot írásban értesíti. Ha az igazgatóság a kérelmet elutasítja, a kérelmező a közgyűléshez fellebbezhet.

 

*/3/ A tagság azzal a nappal kezdődik, amelyen a jelentkezőt a szövetkezet igazgatósága a tagok sorába jogerősen felvette. A tagsági felvételt követően a tag a vállalt vagyoni hozzájárulás összegét a szövetkezet részére tizenöt (15) napon belül köteles befizetni. Amennyiben a tag a tagfelvételi kérelemben vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az igazgatóság harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a tagot a teljesítésre. A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az igazgatóságnak a volt taggal közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a szövetkezetnek okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

 

/4/ A tagfelvételről, a tagság megszüntetéséről az igazgatóság a közgyűlésnek beszámolni köteles.

 

7.§.

 

*/1/ A tag köteles legalább 10.000,- Ft, azaz tízezer forint értékű vagyoni hozzájárulást szolgáltatni. Egy tag ennek többszörösét is szolgáltathatja, a vagyoni hozzájárulásnak azonban osztható kell lennie tízezerrel és nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulásnak teljes összegének tizenöt százalékát (15%). Minden tag csak egy szavazattal rendelkezik, függetlenül a vagyoni hozzájárulás mértékétől.