Hittan 3. Új kiadás! - Isten útján járok! - Munkatankönyv (CL-633953) (Ecclesia) (9789633633953)

1.700 Ft
Kedvezmény
Leírás

Második, bővített kiadás - plusz mellékletekkel.

 

Hittankönyv harmadik osztályos gyermekek részére. Iskolai hit- és erkölcstan oktatáshoz és elsőáldozásra való felkészítéshez is jól használható.A tanév során tanári kézikönyv támogatja a katekétákat.A gyerekek életkorának megfelelően mutatja be Isten tervét az emberre a teremtéskor, s a bűnbe esés után azt az utat, ahogy Isten az embert - meghagyva szabad akaratát - önmagához vezeti: először szövetséget kötve Izrael népével Mózes törvényén keresztül, majd kiterjesztve a szövetséget az emberiségre Jézus megváltó műve által.TARTALOMJEGYZÉKElőszó   I. Így kezdődött1. Nyári élmények és visszatekintés2. Isten túláradó szeretete – A teremtés3. Miért van a rossz?4. Utazás a régmúltba   II. Isten helyreállítja a rendet5. Ábrahám útnak indul6. Törvények az életért7. Kinek szolgálsz?8. Szépen szólj!9. Istené az idő10. Tiszteld szüleidet!11. Minden élet Isten ajándéka12. Nem jó az embernek egyedül13. Felelős vagy a dolgaidért! Ne légy irigy!14. Légy megbízható!15. „Szívében gyakran elgondolkodott”16. Összefoglalás   III. Jézus a Szabadító17. Új kezdet18. Az érem két oldala19. Nézzünk a tükörbe!20. Kiút a zsákutcából21. Légy nagylelkű a megbocsátásban!22. Rátekintett és megbocsátott23. Ima a csöndben és a zajban24. „A mennyben is fel lesz oldva”25. Összefoglalás   IV. Közösség Jézussal26. Mindent odaadott27. „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál...”28. Titokzatos útitárs29. Hitünk szent titka – A lényeg láthatatlan30. Jézus velünk is találkozik – A szentségek31. Tegyetek tanítványommá minden népet!32. A közösség ünnepe33. Mária, hajnali szép csillag34. Életünk a szeretet kalandja35. Összefoglalás36. Hálát adok...   Énekek   Mellékletek

 

(Ecclesia Hittankönyvek s.)