Isten elküldte Fiát: Krisztológia - Christoph Schönborn (Agapé Kiadó) (9789634583479)

2.600 Ft
Kedvezmény
Leírás

„De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, s az Isten fiaivá lehessünk” (Gal 4,4-5). Pál apostol igehirdetésének a magva ez a mondat, egyszersmind krisztológiánk vezérgondolatának is foglalata. Tankönyvünk a krisztológia több mint tizenhat évi tanítása, valamint a krisztológiai témákkal való több mint harmincévi foglalkozás során kikristályosodott meggyőződés eredménye, melyet a sok külön tanulmány, de mindenekelőtt a lelki és a lelkipásztori tapasztalat újra meg újra igazolt: minden krisztológia kiindulópontja az a hitbeli tapasztalat, hogy a Názáreti Jézus Messiás és az élő Isten Fia (vö. Mt 16,16). Ez a bizonyosság nem hosszabb megfontolási folyamatból szűrődött le, nem a különböző egybevágó elemekből eredő végkövetkeztetés, hanem az ősvilágosság, amely áthatja az egész krisztológiai gondolkodást, s melynek fényénél magam is tisztázhattam és megfogalmazhattam az ezennel teológiai vitára bocsátott krisztológiámat - írja Schönborn bíboros a művéről, amely egy kötetben dolgozza fel a megtestesült és megváltó Istenről szóló dogmatikai fejtegetéseket.(Az AMATECA sorozat VII. kötete, illetve a Katolikus Teológiai Kézikönyvek sorozat VII. kötete)Christoph Schönborn OP 1945-ben született a csehszlovákiai (ma Csehország) Skolskában. Szülei még ugyanabban az esztendőben Ausztriába költöztek. Tanulmányait Ausztriában és Párizsban folytatta. A Sorbonne-on doktorált 1974-ben.Főként a bizánci kereszténység kérdései foglalkoztatták, disszertációját „Krisztus ikonja avagy Isten emberi arca” címmel írta. 1963-ban belépett a domonkos rendbe, 1970-ben pappá, majd 1991-ben püspökké szentelték. Bíborossá 1998-ban II. János Pál pápa nevezte ki. 1995 óta bécsi érsek. Jelentős szerepet játszott a Katolikus Egyház katekizmusának kidolgozásában. Schönborn bíborost II. János Pál pápa halálakor a pápaválasztás esélyesei között tartották számon.

 

Jelenleg nincs készleten, de rendelhető

Beszerzési idő 2-4 hét