Akció 75%

Keresztény humanizmus: Kultúra, eszmény, hitvallás - H. W. Rüssel (Ecclesia/Kairosz Kiadó) (95)

400 Ft
100 Ft
Kedvezmény-300 Ft
A felújítás alatt nem rendelhető
Leírás

A kereszténység és a világ kapcsolatának kérdését olyan korban idézzük fel, amely meghasonlott önmagával, meginogtak szellemi alapjai, és ezáltal a világhoz és a kereszténységhez való viszonya is bizonytalanná vált. Csak ez magyarázhatja meg azokat a kísérleteket, amelyek az antik szellemet a kereszténység ellen igyekeznek manapság kijátszani, s Julianus Apostata álmát próbálják újra álmodni, a technika barbár erőinek, az élet elszemélytelenedésének, a felszabadult hajlamok és ösztönök új viharában, amely nem fenyegeti ugyan a kereszténység vallási szubsztanciáját, de a Nyugat keresztény kultúráját és vele egyetemben a humanizmust legalább oly mértékben fenyegeti, mint ahogy Kelet és Észak barbárai fenyegették valamikor a Római Birodalmat.

 

Az 1944-es kiadás hasonmása